user_mobilelogo

Første bruker på Nysted fra 1832 var Peder L. Schulstad, lærer og gårdbruker. Slekten Schulstad hadde eiendommen fram til 1898, da den ble overtatt av Hartvig Bjerke, skogeier og gårdbruker. Bjerkefamilien hadde Nysted fram til 1974, da den ble kjøpt av Elverum Kommune, som fortsatt er eier.

I følge folketellingen fra 1875 var det 15 fastboende på Nysted. Gjennom lengere tid er det blitt drevet stor utleievirksomhet, både til reisende og faste leieboere.Der var skysstasjon for folk og hester, hestehandel og utstillinger. Spesielt under Grundset-Marten var det stor trengsel. Det fortelles at det kunne være opp til 80 hester og 130 personer innlosjert. Det var også en tid postkjøring der. Skolemannen Eivind Torp hadde sin første private videregående skole på Nysted. Videre har det vært takstenproduksjon samt vedforretning. Det har vært drevet aktivt gårdsbruk med kuer, griser, høner og hester helt fram til 1950.

Det var 3 våningshus på Nysted, men den ca 250 år gamle fredede Drenge- stua er gitt til Glomdalsmuseet. Midtbygningen som Elverum kunstforening har pusset opp og restaurert er også ca 250 år gammel og fredet.
Hovedbygningen er oppført i 1860 i tømmer, men den ble panelt både innvendig og utvendig først på 1900-tallet. Foruten låve, fjøs og stabbur var det mange driftsbygninger på gården, men mange er i dag revet på grunn av gateutvidelse og grunn til Ungdomsskolen.

 

nysted

Gavekort

Kjøp gavekort hos Elverum Kunstforening

Vi tar kort!

logo

 

Kunst Kafé

lunchkafe

 

Facebook

Følg oss på Facebook

Våre sponsorer

Tunet horisontal rgb

Medlemmer får 20% på innramming av bilder.